Γνωστική Βιβλιοθήκη

Εδώ θα βρείτε βιβλία με πολλαπλές πρακτικές σε θέματα όπως:

Ανθρωπολογία, Αλχημεία, Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Ανθρώπινες Σχέσεις,

Καμπάλα, Ιστορία, Βοτανική, ιστορίες, στοχασμούς, διαλογισμός,

μεταστοιχείωση, θεραπεία στοιχείων, μουσική κ.λ.π.

Βιβλία του Αξιοσέβαστου Δασκάλου Lakhsmi στα ελληνικά:

[θα συμπληρωθεί σύντομα]

Για βιβλία των Δασκάλων στα ισπανικά σας παραπέμπουμε στην κεντρική ιστοσελίδα της Γνώσης, όπως επίσης και επίσημες μεταφράσεις στα Αγγλικά.

Βασίλης Βασιλόπουλος

Συνήθως απαντά εντός μιας ημέρας

Powered by WpChatPlugins